راز حذف شده موفقیت از کتاب انجیل

راز حذف شده موفقیت از کتاب انجیل

راز حذف شده موفقیت، راز محرمانه انجیل چیست ؟

راز محرمانه ای که حضرت عیسی در طول زندگی خود گفته و توسط توماس نوشته شده که هر کسی که بتواند این کلمات را درک کند، “هرگز مرگ را نخواهد چشید”.

کسی نباید آنها را پیدا کند!!! زیرا اگر آنها فاش شود با مشکل روبرو می شوند.

از این اطلاعات دچار تحیر می شوند و میتوانند بر همه جهان حکومت کنند.

 

این راز حذف شده موفقیت چیست ؟

سخنان او راز عجیبی نیست. راز آن برداشتهای غلط است.

اگر پاسخ های صحیحی را پیدا کردید، تردید میکنید زیرا این اطلاعات با آنچه آموخته اید مغایرت دارد و وقتی حقیقت را پیدا کردید، متعجب خواهید شد و زمانی که قدرت درک آنرا دارید.

بدانید که شما بر زندگی و هر آنچه دارید حاکم هستید و بهشت ​​روی زمین را تجربه می کنید.

 

در کتاب مقدس در مورد این راز چه نوشته شده؟

کتاب مقدس نوشته شده توسط توماس از کتاب انجیل حذف شده است و توضیحات و دلایل زیادی برای این ادعا وجود دارد.

برخی از بزرگان دین می گویند اگر کتاب اصلی را بخوانید و آن را با کتاب حال حاضر مقایسه کنید، متوجه می شوید که این کتاب کاملاً با کتاب اصلی متفاوت است و می تواند در شرایط خاص خود مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید