ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و مکانیسم آن (ضمیر ناخودآگاه چیست؟)

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه: دو جنبه از ذهن انسان

ذهن ناخودآگاه (ضمیر ناخودآگاه)، ذهن عاطفی واحساسی و ذهن خودآگاه (ضمیر خودآگاه)، ذهن منطقی ماست.

ضمیر ناخودآگاه به انگلیسی (Unconscious) و ذهن خودآگاه (conscious) هستند، که از طریق ارتباط با ضمیر ناخودآگاه توان تغییر در زندگی مادی و معنوی خود را داریم.

یعنی با ذهن خودآگاه فکر و با ذهن ناخودآگاه خود احساس می کنیم.

ذهن خودآگاه ما تعدادی گیرنده دارد که اطلاعاتی را از عوامل خارجی دریافت و در ذهن ما فکر ایجاد می کنند.

گیرنده های ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

این گیرنده ها شامل گیرنده های چشایی، بویایی، بصری، شنیداری و لمسی  هستند.

بدینصورت ما مطابق اتفاقات اطراف خود فکر می کنیم.

ذهن ما اطلاعات پیرامون مان را دریافت و به آن فکر می کند، آن را تجسم و سپس آن را به ذهن ناخودآگاه خود می فرستد و برای خودش احساسات مختلف ایجاد می کند.

آیا طرز تفکر ما ربطی به ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه ما دارد؟!

در حقیقت، فکر یا آرزویی که در ذهن ما شکل می گیرد و تأثیری که خواسته ما بر ذهن ناخودآگاه ما دارد، ارتعاش ما را بوجود آورده و ارتعاش احساساتمان را کنترل می کند.

زیرا ارتعاش ما به نحوه احساسمان مربوط می شود.

در واقع، ما با احساسات خود ارتعاش تولید می کنیم، نه افکار خود

می توان گفت افکار ما، ارتعاش ما را بطور غیرمستقیم و احساسات ما به طور مستقیم، ارتعاش ما را تولید می کند و نتایج و موفقیت های زندگی ما را تعیین می کند.

برنامه ریزی ذهنی ناخودآگاه( ضمیر ناخودآگاه)

هر انسان از بدو تولد تا به امروز تمام اطلاعاتی را که از جهان اطراف خود دریافت کرده است، در ضمیر ناخودآگاه خود آورده و برنامه ریزی کرده است.

در حقیقت تا سن هفت سالگی فرد، ذهن ناخودآگاه خود را بر اساس آنچه در جامعه مشاهده می کند و یاد می گیرد، برنامه ریزی می کند و بعد از هفت سالگی بیش از نود درصد از زندگی خود را بر طبق همین برنامه ها ادامه میدهد.

بنابراین اکثر افرادی که در خانواده های فقیر متولد شده اند، هنوز فقیر هستند و بیشتر افرادی که در خانواده های ثروتمند به دنیا می آیند تا آخر عمرشان ثروتمند هستند.

زیرا از بدو تولد ذهن ناخودآگاه شما برای باورهای ثروت ساز یا فقر برنامه ریزی شد.

ضمیر ناخودآگاه ثروتمند، آینده ثروتمند

اکثر افرادی که در خانواده های فقیر متولد می شوند ثروتمند نخواهند شد، حتی اگر در تمام زندگی سخت تلاش کنند و حتی اگر ثروتمند بشوند، آنها بعد از مدتی ثروت خود را از دست می دهند مگر اینکه دوباره ذهن خود را تغییر دهند.

در حقیقت شما نمی توانید چیزی را که مخالف برنامه های ذهنی شماست، دریافت کنید.

افراد فقیری که در قرعه کشی برنده شده اند یا کسانی که ناگهان ثروت بزرگی کسب کرده اند، اما همه آنها این ثروتها و اموال را در مدت زمان کوتاهی از دست داده اند!

زیرا ذهن ناخودآگاه شان برای دستیابی به پول و ثروت برنامه ریزی نشده است.!

برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه ما برای ورود هر نوع اطلاعات کاملاً باز و پذیراست.

وقتی کودک بودید، آگاهی کم داشتید و هر اتفاقی که در اطراف شما می افتاد وارد ذهن ناخودآگاهتان می‌شد.

اما اکنون ما یک فرد بالغ هستیم و می توانیم از ورود برخی اطلاعات به ضمیر ناخودآگاه خود جلوگیری کنیم (کنترل ذهن).

همین الان می توانیم تمام اطلاعاتی را که با ما به اشتراک گذاشته می شود انتخاب کنیم (کنترل ورودی ها).

به اطلاعاتی که سود میرساند و اطلاعاتی که بی فایده یا مضر هستند، این قدرت انتخاب و کنترل ورودی های ماست.

ما همین الان میتوانیم تصمیم بگیریم که تلویزیون ببینیم یا یک مقاله علمی بخونیم و یا به کارکرد ذهن پی ببریم.

مدیریت ذهن

چگونه می توان این اطلاعات ورودی به ذهن را مدیریت کرد؟

فقط به این نکته توجه کنید که به آنچه دوست ندارید، گوش ندهید و به آنچه می خواهید گوش کنید، به آنچه که دوست ندارید فکر نکنید و به خواندن آنچه می خواهید بپردازید.

زیرا ذهن خودآگاه ما قادر به پذیرش یا رد هر ایده ای است، اما ذهن ناخودآگاه ما این توانایی را ندارد!

اگر به یاد داشته باشید، ما گفتیم که به همه چیز و به هر شکلی توجه می کنیم، ارتعاش خاص خود را ایجاد میکنید.

در اینجا این موضوع را کمی واضح تر بیان می کنیم.

صرف نظر از توجه شما (توجه، دیدن، شنیدن، خواندن یا لمس کردن)، گیرنده های ذهن شما این اطلاعات را دریافت و فکر یا تصویری از آن اطلاعات در ذهن شما ایجاد می شود.

به هر چیز به هر شکلی توجه کنید، به آن ارتعاش میفرستید، ذهن خودآگاه شما این اطلاعات را دریافت و فکر یا تصویری از آن اطلاعات را در ذهن شما ایجاد میکند.

سپس این فکر یا تصویر به ضمیر ناخودآگاه شما منتقل و احساس را ایجاد می کند که احساس شما، ارتعاش شماست.

هرچه بیشتر به چیزی توجه کنید، بیشتر آن را در ضمیر ناخودآگاه خود ایجاد می کنید. این توجه باعث ایجاد باورهای جدید و برنامه ریزی ذهن میشود.

با باورها و برنامه ریزی قبلی ذهن چه باید کرد و چگونه ضمیر ناخودآگاه را تقویت کنیم؟

تغییر باورها دشوار و وقت گیر است، اما امکان پذیر است.

پس بهتر است که به این عقیده اعتقاد نداشته باشیم که بعداً باید تغییر کنیم؟

اما تعدادی از اعتقادات در سیستم اعتقادی ما وجود دارد که از طریق خانواده، مدرسه یا جامعه در ذهن ما شکل می گیرد که ما نمی توانیم آنها را دوران کودکی تشخیص دهیم.

این نوع عقاید یا برنامه ریزی ذهنی به دو طریق قابل تغییر است:

چگونه وارد ضمیر ناخوداگاه شویم:

روش اول از طریق هیپنوتیزم

با هیپنوتیزم می توانید برنامه های ذهنی خود را در زمان کمتری و با تلاش و انرژی کمتر تغییر دهید.

از طریق هیپنوتیزم شما در حالت تتا که حالتی پایین‌تر از هوشیاری است قرار میگیرید، که دسترسی مستقیم به ناخودآگاه خود داده تا هر باوری را تغییر دهید.

روش دوم از طریق تمرین و تکرار

این روش ارزان تر و وقت گیر است.

ذهن ناخودآگاه را می توان با تکرار آموزش داد.

ابتدا بایست متوجه شوید که با کدام بخش های زندگی خود مشکل دارید (باورهای محدود کننده) و با تصحیح آن باور مشکل ساز و تغییر آن با تکرار جملات تأکیدی مثبت آن باور محدود کننده را تغییر بدهید.

به عنوان مثال، اگر دچار مشکل مالی هستید، باورهای منفی شما این است که:

پول را باید برای روز مبادا نگه داشت.

پول، پول می‌آورد.

مگر روی گنج نشسته‌ام؟

پول به سختی به دست می‌آید.

فقرا به بهشت ​​می روند.

برای تغییر این باورها هر روز قبل و بعد از خواب این عبارات تاکیدی مثبت را تکرار کنید:

ثروت و پول بسیار معنوی است.

افراد ثروتمند معنوی و خیرخواه هستند.

هر روز برای ثروتمند شدن من فرصت‌ها بیشتر می‌شود.

درآمد من هر روز بیشتر و بیشتر میشود.

من ذهن میلیاردی دارم.

من آهنربای جذب ثروت و پول هستم.

من بسیار باهوش و خلاق هستم.

ثروت و پول، بی‌نهایت فراوان است.

ثروتمند بودن من خواست خداوند بزرگ است.

این تمرین را تا زمانی که نتیجه بگیرید ادامه دهید. اگر تغییر کوچکی در این جنبه از زندگی خود مشاهده کردید، نیازی به تکرار آن نیست، ذهن شما برنامه ریزی شده است.

دیدگاه

 1. ثروت و پول بسیار معنوی هستن
  اقراد ثروندمند معنوی و خیر خواه هستن
  هر روز برای ثروتمند شدن من فرصتها بیشتر می‌شود
  در آمد من هر روز بیشتر و بیشتر میشود
  من ذهن میلیاردری دارم
  من آهن ربای جذب ثروت و پول هستم
  من بسیار باهوش و خلاق هستم
  ثروت و پول بینهایت فراوان است
  ثروتمند بودن من خواست خداونده بزرگ‌ است

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *