راز آخر » ساعت » ساعتهایی با سه عدد تکراری

ساعتهایی با سه عدد تکراری

ساعتهایی با سه عدد تکراری.

ساعتهای سه گانه غالباً به توالی اعداد فرشته ای مربوط می شوند، مانند 0۱:۱۱ که به عدد ۱۱۱ تبدیل می شود. آثار دکتر دورین ویرچو (Doreen Virtue) به ما اجازه می دهد تا این ساعات را تفسیر کرده و اطلاعاتی را که فرشتگان در تلاشند برای ما ارسال کنند، به اشتراک بگذاریم.

ساعت آینه سه گانه مانند 0۳:۳۳ یک علامت هشدار دهنده و یادآوری و دقت در افکار خود است. فرشتگان و جهان برای ما پیام دارند.