در عرض ۶ هفته به قدرت ذهن خود و ۶ قدرت خدادادی خود پی ببرید

باب پراکتور همه این موارد را به شما آموزش میدهد

با زندگی در زمان حال اجازه بده رویاهات را خلق کنی

آخرین مقالات راز

فنگ شویی راز

قانون جذب راز

معنی ساعت جفت

باب-پراکتور-جادوی-ذهن

باب پراکتور :

شخصی که زندگی میلیون ها نفر را در سراسر دنیا تغییر داده. در حالی که باب پراکتور اعتقاد راسخ دارد که همه باید یک زندگی با شکوه و خوش و لاکچری داشته باشند، آموزش های او فقط در مورد فلسفه پول نیست. زمانی که ما با خدا بخواهیم صحبت کنیم، دعا میکنیم و خدا از طریق قدرت شهود با ما صحبت میکند.

سه فرمول قانون جذب جادویی کوین ترودو

کوین ترودو :

قانون جذب سه فرمول طلایی دارد که کوین ترودو توانسته قوانین هستی را بزبان ساده توضیح دهد بدون اینکه ذهن شما را درگیر موارد پیچیده کند. در حقیقت اشتیاق سوزان از نظر کوین ترودو کلید گمشده قانون جذب هست. کوین ترودو چگونگی جذب رویا یا هدف خاصی از طریق قانون جذب را توضیح میدهد.

دکتر جو دیسپنزا مدیتیشن

دکتر جو دیسپنزا :

دکتر دیسپنزا معتقد است که امروزه انسان اگرچه تلاش زیادی برای گسترش شبکه ارتباطی خود دارد، اما در این بین ارتباط خود را با خود قطع کرده است. به گفته این دانشمند معاصر در زمینه فیزیک کوانتومی باید با خود آشتی کنیم و ارتباط عمیق تری با آن برقرار کنیم. زیرا راز رستگاری در وجود هر انسانی نهادینه شده است.

ارل نایتینگل باب پراکتور

ارل نایتینگل :

شما تبدیل به چیزی میشید که به آن فکر میکنید. موفقیت شما از فکر شما شروع می شود، که حاوی قوی ترین پیام های ارل نایتینگل در مورد یافتن هدف و برداشتن گام هایی برای بهبود زندگی و روابط خود و دستیابی به موفقیت های حرفه ای و مالی است. هیچ وقت برای دادن مسیر معنادار به زندگیتان دیر نیست. چه به تازگی سفر خود را شروع کرده اید، چه در مشغله های زندگی هستید، یا بازنشسته شده اید، می توانید و باید اهدافی را شناسایی کنید که خواسته شما را تحقق می بخشد و بدون توجه به شکست و موقعیت های بیرونی، آنها را بدون تزلزل دنبال کنید.

بزرگترین عاملی که به موفقیت شما کمک کرده چیست؟

دیل کارنگی : موفقیت در هر زمینه‌ ارتباط مستقیم با قدرت اراده ما دارد. هنوز رازهایی هست که نمیدونم! ما معتقدیم که به جای مجبور کردن افراد در فراگیری اطلاعات جدید، با رویکردی متفاوت به آگاه سازی و توسعه اطلاعات با توجه به قوانین ناپلئون هیل میپردازیم . افزایش درآمد شما و کمک به فهمیدن هدف زندگی خود تا آنرا برآورده کنید و تمام زندگی خود را تغییر دهید. از “داشتن همه چیز” تا رسیدن به هدف خود. آینده شما از اینجا شروع می شود.