بیوگرافی

بیوگرافی باب پراکتور

زندگینامه باب پراکتور
کتاب پرفروش تو ثروتمند زاده شده ای، اعتقادات وی در مورد اینکه چگونه همه ما توانایی بالقوه داریم و اینکه همه لیاقت آن را دارند و باید سعی کنند زندگی سرسبز و لذت بخشی داشته باشند را به همراه دارد و در آخرین دوره سال ۲۰۲۱ ، باب پراکتور در جادوی ذهن شما مفیدترین اطلاعات ممکن را آموزش میده.